Novinky

Milostivé léto

02.06.2023 10:04
Vážení přátelé, dne 23. 1. 2023 byl schválen návrh zákona o pokračování tzv. Milostivého léta. Zákon nabude účinnosti dne 1. 7. 2023. Již třetí Milostivé léto by mělo probíhat od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023. Tentokrát se týká dluhů, které vznikly převážně podnikatelům a firmám. Jedná se o dluhy u...

Jednání s ministrem financí o příspěvku na péči

09.05.2023 08:16
Vážení přátelé, ve čtvrtek 4. 5. 2023 se uskutečnilo jednání vedení NRZP ČR s ministrem financí panem Zbyňkem Stanjurou ve věci zvýšení příspěvku na péči v jednotlivých stupních. Koncem měsíce ledna letošního roku předalo ministerstvo práce a sociálních věcí do vnějšího připomínkového...

Nadace Dobrý anděl

18.02.2023 13:15
Krásný den do Rosky, ráda bych vás požádala jménem nadace Dobrý anděl o možnost předání informací o pomoci Dobrých andělů vašim členům, klientům či jejich blízkým. Ve druhé polovině roku 2021 naši dárci rozhodli hlasováním o rozšíření jejich podpory i na rodiny, v nichž se jeden z rodičů...

Sleva na telekomunikační služby

03.01.2023 12:01
Vážení přátelé, dostáváme od vás spoustu dotazů, jak je to se slevou na telekomunikační služby. Na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu jsou od 1. ledna 2023 povinny 4 společnosti (T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a PODA a.s.)...

Úplné informace o příspěvku na mobilitu

02.12.2022 22:48
Vážení přátelé, dne 30. 11. 2022 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dnem 1. 12. 2022 nabývá novela zákona účinnosti. Obdrželi jsme informace od paní ředitelky...

Lékové poradny Průvodce pacienta

04.10.2022 15:57
Vážení přátelé, obrátila se na nás Léková poradna Průvodce pacienta, která bezplatně pomáhá s orientací v užívaných lécích a jejich bezpečném dávkování, která zároveň monitoruje nežádoucí účinky i lékových a potravinových interakcí. Stačí vyplnit jednoduchý anonymní dotazník na...

Sleva pro příjemce 3. stupně ID

18.06.2022 11:05
Vážení přátelé, ministerstvo dopravy schválilo od 1. července 2022 novou slevu pro cestující, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně nebo pro osoby, které jsou uznány jako invalidní ve 3. stupni, ale z různých důvodů nepobírají invalidní důchod. Sleva je ve výši 50 %...

Příspěvek na telekomunikační služby

10.06.2022 12:33
Vážení přátelé, v poslední době se na NRZP ČR opět geometrickou řadou množí stížnosti na odebírání státního příspěvku na telekomunikační služby společností O2 držitelům průkazu ZTP/P. Všichni, kteří se na nás obracejí, se táží, zda byl tento příspěvek zrušen či nikoli, a proč se tak stalo. V této...

Novela zákona o LPS

19.04.2022 11:11
Vážení přátelé, v odkazech pod textem Vám posíláme podklady k novele zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Návrh zákona primárně reaguje na aktuální nevyhovující personální stav...

Náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem

25.03.2022 21:35
Podmínky pro indikaci zdravotního transportu vychází z § 36 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.   O jaké cestovní náhrady je možné žádat? Cestovné...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>