Naše roska dostala sponzorským darem od firmy DMA několik kompenzačních pomůcek. Tyto pomůcky je možno si zapůjčit a vyzkoušet po dobu, než si zažádáte u svého lékaře o vystavení poukazu na danou pomůcku. Zájemci pište na e-mail roska.uo@seznam.cz nebo telefonujte na tel.č. 739 140 442.

Ještě jednou moc děkujeme firmě DMA za sponzorský dar!!!

Přátelé je možnost si zapůjčit na cvičení přístroj ORBITREK.

Kdo by měl zájem volejte nebo pište p. Martině Štěpánkové. Orbitrek je možné si vyzvednout v tělocvičně rosky v Ústí nad Orlicí.