Regionální organizace ROSKA Pardubického kraje

se sídlem v Ústí nad Orlicí

 

Veškeré aktivity, které naše sdružení vyvíjí, jsou směřovány k osobám s roztroušenou sklerózou.

Naše činnost spočívá v organizování každotýdenního cvičenírekondičních pobytů se zajištěním různorodých cvičebních technik pod vedením erudovaných cvičitelek, přednášek, masáží, sdělováním zkušeností a jednodenních setkáních. Na tato setkání zveme odborné lékaře, kteří nám sdělují nejnovější dostupné možnosti léčby a nové přístupy v léčbě roztroušené sklerózy.

 

Vedení organizace se snaží, aby členové měli veškeré možnosti informovanosti, jak v oblasti léčiv, tak v oblasti sociálních programů a zajišťování kvalitního, důstojného a plnohodnotného života, i přes všechny problémy, které nemoc přináší.

 

V důsledku dalšího rozšiřování činnosti vzniklo v našem městě MS Centrum Roska Pardubického kraje (pozn. MS zn. Multiplex sklerosis – latinský název nemoci), jehož rozjezd byl hrazen z projektu evropských fondů. To má za úkol informovat občany v celé šíři.

 

 

O roztroušené skleróze (RS)

 

Roztroušená skleróza je chronické onemocnění centrálního nervového systému. Dochází při ní k rozpadu myelinových pouzder, obalujících nervová vlákna, která jsou vodiči nervových vzruchů. Důsledkem jsou pak různá postižení, např. zánět očního nervu, dvojité viděním, mravenčení, necitlivost končetin, nejistá chůze, až ztráta schopnosti chůze. Příčina nemoci je dosud nejasná, ale zdá se, že významnou úlohu hrají autoimunní mechanismy. V současné době v České republice trpí nemocí 15 000 lidí a neexistuje zatím lék, který by ji dokázal vyléčit. K dispozici jsou pouze léky, které pozměňují její průběh.