Nadace Dobrý anděl

18.02.2023 13:15
Krásný den do Rosky,

ráda bych vás požádala jménem nadace Dobrý anděl o možnost předání informací o pomoci Dobrých andělů vašim členům, klientům či jejich blízkým. Ve druhé polovině roku 2021 naši dárci rozhodli hlasováním o rozšíření jejich podpory i na rodiny, v nichž se jeden z rodičů potýká s vážným onemocněním (do té doby podporovali svými příspěvky děti s onkologickým nebo jiným vážným onemocněním a dospělé pacienty pouze v případě onkologického onemocnění). Mezi tato vážná onemocnění patří mimo jiné i roztroušená skleróza - ve chvíli, kdy zdravotní stav pacienta již významně zasahuje do chodu rodiny.

Obracíme se na vás, protože informace o možné podpoře dospělých pacientů ještě není tolik veřejnosti, a tedy i potenciálním příjemcům pomoci, známá. V současné době podporujeme 19 pacientů s RS a jejich rodin z celé ČR, ale kritéria pro podporu jich jistě splňuje, nebo bohužel v budoucnu kvůli progresi onemocnění splňovat bude, mnohem více.

Pokud byste souhlasili, rádi připravíme pro vaše klienty a jejich blízké krátké představení nadace a možností pomoci včetně základních kritérií pro přijetí do systému pomoci.

Předem velmi děkuji za odpověď

Klára Zahradníková
--
nadace DOBRÝ ANDĚL
Holečkova 3331/37, 150 00 Praha 5
+420-739-469-901
www.dobryandel.cz
Děkujeme jménem rodin, kterým pomáháte!