Zvýšení příspěvku na péči

14.12.2015 20:16

Vážení přátelé, včera Poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu státního rozpočtu na rok 2016. Schválila také pozměňovací návrh, který podal místopředseda sněmovny pan Jan Bartošek. Navrhl zvýšit položku na příspěvek na péči o 520 miliónů Kč, aby mohlo dojít k jeho valorizaci. Tím, že Poslanecká sněmovna tento návrh schválila, nebráni nic již tomu, aby příspěvek na péči byl od 1. 7. 2016 zvýšen. Teď se bude už jenom jednat o tom, jak velké toto zvýšení bude. Jsou dva návrhy, a to zvýšení příspěvku na péči od 1. 7. 2016 o 10 % nebo zvýšení příspěvku od 1. 7. 2016 o 5 % a od 1. 1. 2017 o dalších 5 %. Samozřejmě, že usilujeme o první variantu. Vláda by o variantě řešení měla rozhodnout ještě v letošním roce, a po té by měl jít návrh zákona ke schválení do Poslanecké sněmovny.
Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR