Zvláštní vlak na REHAPROTEX 19. 9. 2017

30.08.2017 14:09

Vážení přátelé, 

jak jsme Vás již jednou informovali, v úterý 19. září 2017 bude díky iniciativě NRZP ČR vypraven speciální vlak z Prahy do Brna na veletrh REHAPROTEX. Unikátní je, že vlak pojede přímo do areálu výstaviště. Ceny jízdného jsou velmi příznivé, proto je nutné, abyste se přihlásili co nejrychleji a zajistili si tak místa ve vlaku. Svoji účast si musíte objednat přímo u paní Nadi Bluďovské z Českých drah, a to na adrese bludovskan@gr.cd.cz, v mimořádných případech telefonicky na telefonu 972 232 387. 

Zvláštní vlak s názvem REHAEXPRES bude vypraven z Hlavního nádraží v Praze dne 19. 9. 2017. Vlak vyjede z Hlavního nádraží Praha v 6:15 hodin a bude mít tyto zastávky: Praha Libeň 6:21, Kolín 6:56, Pardubice hlavní nádraží 7:22, Česká Třebová 8:02, Svitavy 8:15, Brno Dolní nádraží 9:15 a nakonec Brno Výstaviště 10:00. Vlak nebude zastavovat ve stanicích Blansko, ani na hlavním nádraží Brno. Odjezd zpět do Prahy bude z Brněnského Výstaviště v 16:30 hodin. Zastávky v jednotlivých nádražích na cestě zpět budou v tyto časy: Brno Dolní nádraží 17:05, Svitavy 18:27, Česká Třebová 18:42, Pardubice hlavní nádraží 19:21, Kolín 19:46, Praha Libeň 20:20 a Praha Hlavní nádraží 20:28. 

Ve všech stanicích vlak zastaví na cca 5 minut – takto krátký pobyt i pro případy nástupu vozíčkářů je možný jen díky použití nízkopodlažního vlaku InterPanter. To znamená, že vlak nemá zdvihací plošinu, ale nájezdovou rampu, což je samozřejmě podstatně rychlejší. 

Vlak bude uveden v informačních systémech stanice, aby cestující našli správné nástupiště a správný vlak. Hlášen bude jako Uzavřený zvláštní vlak pro předem objednanou skupinu osob. Pokud ovšem i tak nastoupí někdo, kdo objednán nebyl, a bude volná kapacita vlaku, tak mu bude jízda umožněna a uhradí standardní jízdné dle tarifu ČD, na které prokáže nárok. 

Upozorňujeme, že pro lidi na vozíku je volné místo pouze v druhé části vlaku, kde je toaleta přístupná po několika schůdcích. V části, kde je bezbariérové WC, je již kapacita vyčerpána. Mnoho míst je volných pro lidi, kteří hůře chodí, například pomocí holí a podobně, nebo mají smyslová či jiná zdravotní postižení. To znamená, že hlásit se můžete pořád. O vlak je velký zájem, proto byste neměli s objednávkou váhat. Termín objednávek do 10. září 2017. 

Objednávka musí obsahovat následující údaje: 
1. Jméno a příjmení Cestujícího TP, ZTP nebo ZTP/P – přeprava za Zvláštní tarif 
2. Jméno a příjmení Průvodce ZTP nebo ZTP/P – přeprava ZDARMA 
3. Jméno a příjmení Spolucestujícího 1 – přeprava za Zvláštní tarif 
4. Jméno a příjmení Spolucestujícího 2 – přeprava za Zvláštní tarif 
5. Přeprava na vozíku – ANO/NE 
6. Typ vozíku – elektrický / mechanický 
7. Cestující na vozíku zvládne použít WC, na které není možné vjet s vozíkem – ANO/NE 
8. Cesta TAM i ZPĚT – ANO/NE 
9. Cesta jen TAM – ANO/NE 
10. Cesta jen ZPĚT – ANO/NE 

Paní Naďa Bluďovská následně zadá do objednávkového systému a případně provede korekci objednávky přímo s cestujícími. 

Pokud jde o jízdné, tak jízdenky na vlak nebudou veřejně nabízeny k prodeji, vlaková četa bude mít k dispozici podklady z objednávkového systému. 
Cestující tohoto speciálního vlaku budou platit jízdné přímo u průvodčího ČD během jízdy, který jim vydá zvláštní jízdenku, která bude současně platit jako vstupenka na veletrh REHAPROTEX v Brně. 

Zvláštní jízdné 
Cestující TP, ZTP Cestující ZTP/P a průvodce Spolucestující 1 + 2 bez průkazu 
TP, ZTP a ZTP/P 

Praha – Česká Třebová – 99 CZK 99 CZK 99 CZK 
Brno výstaviště a zpět (průvodce 0 CZK)

Česká Třebová – Brno 59 CZK 59 CZK 59 CZK 
výstaviště a zpět (průvodce 0 CZK)


Cestující mimo vyhlášené zvláštní jízdné zaplatí jízdné dle tarifu TR 10. 

Cestující uvedený jmenovitě na seznamu REHAEXPRES má nárok na přepravu za výše uvedené Zvláštní jízdné (průvodce ZTP/P standardně zdarma) a nehradí vstupné na veletrh REHAPROTEX (vstup zdarma pouze pro ty, kdo budou uvedeni na seznamu). 

Kapacitou pro vozíky myslíme především cestující na elektrických vozících, neboť cestující na mechanických vozících většinou dokáží přesednout na sedadlo a tyto mechanické vozíky je možné složit. Vozík pak nezabírá prostor nástupních plošin vlaku. Reálně je možné, aby se jízdy účastnilo více než 14 lidí na vozících. 
Z Brna Dolní nádraží (vlaková cesta mimo nástupiště!) do Brna Výstaviště bude InterPanter tažen diesel lokomotivou, částečně „po silnici“ ulicemi Brna za standardního doprovodu Policií ČR. Rychlost vlaku 10 km/h. 

Výstup/nástup cestujících a vozíčkářů na BVV je zajištěn přes provizorní dřevěné a pro tento účel speciálně postavené nástupiště. 

Prosím, abyste upřednostňovali objednávku e-mailem a telefon použili pouze v krajním případě. Paní Bluďovská má i jiné povinnosti a evidence účastníků vlaku je nad rámec jejích povinností. Proto je důležité, abychom ji evidenci účastníků co nejvíce usnadnili. 

Uvítáme, když tuto informaci budete šířit i dalším zájemcům. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása 
předseda NRZP ČR