Výměna průkazů OZP bude jednodušší

18.05.2014 21:27
Držitelé průkazů mimořádných výhod (průkaz MV) a průkazů osoby se
zdravotním postižením (
průkaz
OZP) absolvují lékařské posouzení a správní
řízení o vydání nového
dokladu
jen v
případě, že platnost jejich
současného
průkazu skončí v
nejbližší
ch měsících
. Tedy do doby
, než vejde v
účinnost
novela zákona o poskytování dávek
OZP
, kterou dne 15. 4. 2014 avizovalo
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Změna by měla lidem se zdravotním
postižením administrativně odlehčit.
Když se v
roce 2012 změnil
a legislativa v
oblasti pomoci osobám se
zdravotním postižením, došlo mimo jiné i ke
zrušení institutu mimořádných
výhod
(MV), na jehož základě dostávali lidé se zdravotním postižením papírové
průkazy (kartičky) s
označením stupně přiznaných výhod (
TP, ZTP
nebo ZTP/P
).
Vydané průkazy MV jsou platné po dobu, která je uvedena na jejich zadní
straně,
nejdéle však do 31. 12. 2015
.
K
tomuto datu skončí platnost všech
průkazů MV
. Lidé tak budou moci nadále čerpat
benefity pouze po předložení
průkazu OZP.
V
sou
časné době jsou krajské pobočky Úřadu práce ČR (ÚP ČR)
povinny
zahajovat u držitelů průkazů MV, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, správní
řízení o přiznání průkazu OZP podle legislativy, která je účinná od
1. 1. 2014
.
Tento úkon musí provést ještě před
tím,
než uplyne doba platnosti průkazu
MV.
Smyslem tohoto postupu je zabezpečit plynulý nárok na průkaz a případně
na benefity, které z
něj vyplývají.
Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok
na vyhrazené místo k sezení ve veřej
ných dopravních prostředcích pro
pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání
jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu v
městské hromadné dopravě
(tramvaj, trolejbus, autobus, metro), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové tříd
ě
osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných
vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou
dopravu vodícího psa.
Rozsah benefitů se liší podle typu průkazu OZP.