Vrací se institut osoby zdravotně znevýhodněné

09.07.2014 18:44

Senát ČR schválil novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kterým se navrací institut osoby zdravotně znevýhodněné zpět do našeho zákonodárství. Zákon stanoví, že osoby, kterým dosud platí institut osoby zdravotně znevýhodněné, jsou nadále těmito osobami, a to do doby, do které jim byl institut osoby zdravotně znevýhodněné přiznán.

To znamená, že pokud osobě byl stanoven statut osoby zdravotně znevýhodněné do doby například 30. 6. 2015, tak tento statut jí platí i po 1. 1. 2015. V případě, že se občan domnívá, že splňuje podmínky osoby zdravotně znevýhodněné, musí písemně požádat Okresní správu sociálního zabezpečení. Odvolacím orgánem v této věci je Česká správa sociálního zabezpečení.

Zákon dále stanoví příspěvek pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby zdravotně znevýhodněné ve výši 5000,- Kč měsíčně. Po 12 měsících může současně zaměstnavatel požádat o příspěvek na režijní náklady ve výši 1000,- Kč měsíčně, přičemž u OSVČ je možné, aby tento příspěvek byl přiznán ve výši 2000,- Kč měsíčně. 

Schválená novela zákona o zaměstnanosti bude účinná od 1. 1. 2015, přičemž část II. tohoto zákona nabude účinnosti již prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Je to část, která umožňuje obnovit statut osoby zdravotně znevýhodněné v případech, kdy této osobě končí statut do konce roku 2014. To znamená, nemělo by dojít k přerušení tohoto institutu u těchto osob. NRZP ČR se bohužel nepodařilo prosadit větší finanční podporu zaměstnavatelům zaměstnávajícím osoby zdravotně znevýhodněné. Od 1. 1. 2015 bude tudíž snížena částka na podporu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných i u těch zaměstnavatelů, kteří doposud dostávají příspěvek 8000,- Kč.

Zdroj: NRZP ČR