Vánoční setkání a volba nového vedení

15.12.2018 13:14

V úterý 4.12.2018 naše organizace uspořádala členskou schůzi a předvánoční posezení v počtu 32 členů. Tato akce byla tentokráte  spojena s volbou nového výkonného výboru Rosky Ústí nad Orlicí. Všem nově zvoleným členům VV přejeme hodně  úspěchů.

Také jsme zavzpomínali na proběhlé akce v roce 2018 a nastínili ty důležité roku příštího. Poté jsme si při ochutnávce cukroví povídali a těšili se ze setkání s přáteli. Na závěr jsme si popřáli krásné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, spokojenosti a společných setkání.