Uplatnění sníženého limitu pro započitatelné doplatky na léčivech

16.10.2019 21:22

Vážení přátelé,
v odkaze pod textem vám posílám dopis paní náměstkyně ministra zdravotnictví doktorky Heleny Rögnerové, ve věci sníženého limitu pro započitatelné doplatky na léčivech, přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Jak jsme vás již informovali, tak od 1. 1. 2020 platí snížený limit výdajů na výše uvedené prostředky pro osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod pro III. stupně invalidity a osoby, které jsou invalidní ve II. a III. stupni, ale důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění doby pojištění.

Limit pro výše uvedenou skupinu pojištěnců je 500,- Kč ročně. To znamená, že doplatky nad 500,- Kč ročně vám bude vaše zdravotní pojišťovna vracet. Pro uplatnění nároku je nezbytné, abyste svoji zdravotní pojišťovně doručili kopii rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu III. stupně nebo kopii posudku o posouzení zdravotního stavu při uplatnění nároku u osob, které jsou ve II. a III. stupni invalidní, ale pro nesplnění délky pojištění jim invalidní důchod není vyplácen. Způsob doručení kopie dokumentu může být různý. Kopii můžete předat osobně, nebo ji můžete poslat poštou, nebo ji může zdravotní pojišťovně doručit vámi pověřená osoba. V případě osobního předání je žádoucí potvrzení o předání kopie dokumentu. Pojišťovny by vám mněly sdělit, že jste v evidenci osob, kterým platí snížený limit započitatelných doplatků na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Vážení přátelé, nezapomeňte předat toto potvrzení do konce letošního roku, abyste příští rok mohli hned od začátku uplatnit snížený limit.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

• Dopis paní náměstkyně ministra zdravotnictví Heleny Rögnerové (PDF)
   https://www.nrzp.cz/images/PDF/dopis_Rognerova.pdfNárodní rada osob se zdravotním postižením ČR
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
tel.: 266 753 421
fax: 266 753 431
web: www.nrzp.cz
e-mail: nrzpcr@nrzp.cz
číslo datové schránky: k5rj4ae