Slevy při cestování po železnici

06.09.2018 20:56
Vážení přátelé, 
dostáváme často dotazy, jak je to se slevami při cestování po železnici 
pro příjemce invalidních důchodů III. stupně a držitele průkazů OZP. 
Pokud jde o průkazy ZTP a ZTP/P, je sleva na jízdném ve všech dopravních 
prostředcích veřejné hromadné dopravy 75 % u držitelů průkazu ZTP a u 
průkazu ZTP/P je sleva stejná, ale zároveň průvodce těžce postižené 
osoby neplatí jízdné žádné s výjimkou místenky, kterou musí zaplatit. 
Tyto slevy jsou stanoveny v § 36, odst. 2, zákonem č. 329/2011 Sb., o 
dávkách pro osoby se zdravotním postižením. 

Do 31. 8. 2018 Česká republika neposkytuje důchodcům (ani těm s 
invaliditou III. stupně) žádné výhody v oblasti jízdného. Proto České 
dráhy poskytly této skupině cestujících svou komerční slevu IN Důchodce. 

Od 1. 9. 2018 zavádí ČR ve zvláštním jízdném, které je regulováno 
cenovým Výměrem Ministerstva financí ČR, novou kategorii cestujících, a 
to "Cestující 65+". Této skupině cestujících bude od 1. 9. 2018 
poskytována sleva 75 % z obyčejného (plného) jízdného ve 2. vozové 
třídě. Z tohoto důvodu přistoupily České dráhy a.s. k ukončení aplikace 
IN Důchodce a svým zákazníkům se rozhodly vyplatit poměrnou částku za 
nemožnost dalšího využití této slevové aplikace. 

Bohužel, cenový Výměr MF nepamatuje na cestující, kteří již pobírají 
nějaký důchod a ještě nedosáhli věku 65 let. České dráhy se těmto 
cestujícím rozhodly, na základě svého obchodního rozhodnutí, poskytnout 
komerční slevu na pořízení slevové aplikace IN 50 D za zvýhodněnou cenu 
pro cestování v 1. i 2. třídě se slevou 50 % z obyčejného jízdného. Níže 
naleznete citaci z tarifu, aby bylo jasné, které skupiny cestujících 
mají na IN 50 D nárok: 

140. 3. Aplikace IN 50 D je určena pro cestující do 65 let, kteří 
pobírají důchod starobní nebo invalidní pro invaliditu 3. stupně nebo 
osoby ve věku 60 - 65 let, které pobírají vdovský či vdovecký důchod. 
140. 3. 1. Žadatel mladší 65 let (do dne, který předchází dni 65. 
narozenin) je povinen při podání žádosti předložit navíc Rozhodnutí o 
přiznání důchodu nebo Rozhodnutí o změně důchodu / Oznámení o hromadné 
úpravě důchodů nebo ústřižku poštovní poukázky Důchody – výplatní 
doklad, ne staršího než jeden měsíc, nebo potvrzení o pobírání důchodu. 
140. 3. 1. 1. Pokud je důchod vyplácen v zahraničí, předloží žadatel do 
českého jazyka přeložené a úředně ověřené potvrzení o pobírání důchodu. 
Tato podmínka se nevztahuje na potvrzení vystavená ve slovenském jazyce. 

Aplikaci IN 50 D lze zakoupit za 550 Kč s platností na 1 rok nebo za 1 
490 Kč s platností na 3 roky. Tímto pamatují České dráhy a.s. nejen na 
důchodce mladší 65 let, ale právě i na osoby s 3. stupněm invalidity, na 
které CV MF rovněž nepamatuje. 

Upozorňujeme, že výše uvedené slevy IN 50 D jsou jenom u dopravce České 
dráhy a.s. Jak tuto situaci budou řešit ostatní dopravci, zatím nevíme. 

Přeji Vám všechno dobré. 


Mgr. Václav Krása 
předseda NRZP ČR