Slevy na jízdném pro ID III. stupně

06.11.2019 12:56

Vážení přátelé,

často se na nás obracíte, a to především na facebooku a podobně, jak je to se slevami u jízdného veřejnými hromadnými prostředky u příjemců invalidních důchodů III. stupně. Uvádíte, že tyto slevy byly zrušeny. Vše jsme řádně ověřili a zjistili jsme následující.

Celá záležitost začala v souvislosti s návrhem Vlády ČR na 75 % zlevnění jízdného ve vlacích a autobusech pro děti a seniory nad 65 let. Příjemci ID III. stupně se na nás začali obracet, že na ně se sleva nevztahuje, a že je to nespravedlivé.

Obrátili jsme se tudíž dopisem na předsedu vlády pana Andreje Babiše a upozornili jsme na skutečnost, že především příjemci ID III. stupně nejsou mezi uvedenou skupinou, na kterou se vztahuje zlevněné jízdné. Předseda vlády předal dopis bývalému ministru dopravy Danu Ťokovi. Pan ministr D. Ťok nám odpověděl, že nepočítají s rozšířením skupiny lidí k uplatnění 75 % slevy na jízdném, a to z těchto důvodů: „Zaváděná sleva byla v případě seniorů nastavena čistě jako benefit vázaný na věk. Pokud stát garantuje určitým skupinám cestujících slevu z jízdného, není možné její uplatnění omezit pouze na občany ČR. Jako členové EU jsme se zavázali respektovat též právo EU, jsme tudíž povinni slevu z jízdného poskytnout všem občanům EU za rovných podmínek. Otevření systému pro obdobně postavené občany ostatních členských států je velmi obtížně představitelné, a to z důvodu praktické doložitelnosti a kontrolovatelnosti obdobného statutu v rámci různorodých systémů sociální podpory členských států EU.“ Pan ministr v zásadě řekl, že by bylo velmi obtížné kontrolovat občany ze zemí EU, zda pobírají obdobnou dávku, jako je invalidní důchod, aby měli slevu na jízdném v ČR. Dále pan ministr uvedl, že příjemci ID mají další jiné slevy a benefity, takže nejsou znevýhodněni.

Žádný zákonný předpis nestanoví a ani nikdy nestanovil slevu na jízdném u příjemců III. stupně invalidního důchodu. Stanoví pouze slevu na jízdném u osob, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo průkaz ZTP/P. Největší problém spočívá asi v tom, že České dráhy po zavedení zlevněného jízdného pro určité skupiny cestujících (senioři a studenti) se rozhodly částečně omezit slevy pro příjemce ID III. stupně. Přesto, podle našich informací, ČD poskytují asi 50 % slevu na jízdenky, jak jsou na tom ostatní dopravci, nevíme. Dále, každá města, která mají veřejnou hromadnou dopravu, si stanoví v zásadě sama slevy na jízdném pro určité skupiny občanů. Například v Praze u Lítačky je u příjemce ID III. stupně sleva ve výši 50 %. Cestující si však musí dojít na výdejní místa, předložit rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu a potvrzení z OSSZ, že stále pobírá ID III. stupně a na základě toho mu je přiznána sleva. Toto potvrzení by měl občan s sebou nosit pro případ kontroly. Prakticky pokaždé, když bude cestující chtít koupit Lítačku na další období, tak musí přinést potvrzení, že pořád pobírá ID III. stupně. Je to proto, aby systém nebyl zneužívaný. V Pardubicích město stanovilo slevu pro příjemce ID III. stupně na 60 % u lítačky a postup je úplně stejný.

Snažili jsme se prohledat celou legislativu a našli jsme Výměr MF ČR ze dne 28. 11. 2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, Příloha č. 6 - určení podmínky v železniční, veřejné, vnitrostátní dopravě a ani zde není regulovaná cena pro příjemce ID III. stupně. To znamená, že toto jízdné není nijak celostátně regulováno a záleží pouze na dopravcích nebo na městech, zda takovou slevu poskytne.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR