Setkani s panem prezidentem

26.02.2015 18:48

Vážení přátelé,

dnes byli přijati panem prezidentem M. Zemanem představitelé NRZP ČR. Setkání s panem prezidentem se za NRZP ČR účastnili Mgr. Václav Krása, Mgr. Jiří Morávek a Mgr. Jan Uherka. Setkání bylo velmi přátelské a diskutovali jsme řadu problémů.

Prvním tématem našeho přijetí bylo samozřejmě inklusivní vzdělávání. Informovali jsme pana prezidenta o současném systému inklusivního vzdělávání a pan prezident uvedl, že sám podporuje, aby lidé se zdravotním postižením co možná nejvíce se vzdělávali v hlavním vzdělávacím proudu. Uvedl, že ono lednové prohlášení ke vzdělávání lidí s handicapem se týkalo dětí s těžkým mentálním postižením, protože v tu dobu byl zrovna na návštěvě takového zařízení.

V dalším bodě jednání jsme pana prezidenta informovali o hlubokém propadu výdajů státního rozpočtu na potřeby osob se zdravotním postižením. Pan prezident si se zájmem prohlédl grafy, které jsme připravili, a prohlásil, že v posledních letech došlo k opravdu hlubokému propadu výdajů s tím, že za jeho vlády byl opačný trend.

Pana prezidenta zaujala otázka minimální mzdy. Pan prezident nebyl seznámen s tím, že minimální mzda u příjemců invalidních důchodů je stále 8000 tisíc, přičemž obecná minimální mzda je dnes 9200 korun. Tyto údaje si dokonce poznamenal a uvedl, že až bude mít setkání s paní ministryní M. Marksovou, tak se jí nejen na minimální mzdu, ale i na propad finančních prostředků pro OZP bude ptát. Pan prezident uvedl, že je velkým zastáncem chráněných dílen, a že považuje za chybu, že se v 90. letech nepodařilo zachránit výrobní podnik META. My jsme panu prezidentovi přinesli několik dárků z chráněné dílny Červený javor v Dolních Počernicích.

Pan prezident v zásadě podporuje navýšení příspěvku na péči, zároveň však uvedl, že je potřeba také myslet na to, kde by měly být peníze ubrány. Sám uvedl, že se domnívá, že by bylo dobré snížit výdaje u doplatku na bydlení, kde dochází k masivnímu zneužívání v této věci.

Závěrem jsme se dohodli, že takové setkání by bylo dobré opakovat přibližně s periodou jednoho roku, přičemž pan prezident uvedl, že si přeje, abychom přinesli konkrétní věci, o kterých bychom mohli jednat, a které by mohl projednat i s příslušnými ministry.

V příloze Vám posílám materiály, o kterých jsme s panem prezidentem také jednali.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

• Současná situace ve vzdělávání žáku se speciálními vzdělávacími potřebami (doc)
https://www.nrzp.cz/images/docs/prezident_vzdelavani.doc
• Monitorování Úmluvy OSN o právech osob se ZP (doc)
https://www.nrzp.cz/images/docs/prezident_umluva.doc