Schůzka výkonného výboru 2

18.03.2014 17:27

V úterý 18.3. 2014, po pravidelném cvičení, se sešel výk. výbor., kde jsme hlavně plánovali program jarní rekondice.

Schůzky se zůčastnili Hana Pauková, Alena Svobodová, Marcela Krahulcová, Jarka Abrahámová, Martina Štěpánková a Zdeněk Cink.

Byl vznesen návrh od členů rosky ohledně zrušení proplácení cestovného na rekondiční pobyty. Výbor se usnesl jednohlasně o jeho zrušení.