Schůzka výkonného výboru 1

23.01.2014 17:30

Dne 23.1.2014 se sešel nově zvolený výkonný výbor. Sezení se zúčastnily tyto členky - Hana Pauková, Martina Štěpánková, Alena Svobodová, Iveta Nováková, Marcela Krahulcová, Gita Šindelářová a odstupující předsedkyně Daniela Kopecká, která nám předala rady a zkušenosti ze svého dřívějšího působení v organizace. Zdeněk Cink se omluvil z důvodu nemoci.

Jedno z aktuálních témat je, že 8.3.2014 proběhne MARs - maraton s roztroušenou sklerózou, kterého bychom se aktivně chtěli zúčastnit (info v sekci Plán aktivit na rok 2014).

Dále jsme se jednomyslně shodly na tom, že se od letošního roku přestanou proplácet cestovní náhrady řidičům, kteří jezdí na pravidelné cvičení do Ústí n/O. Cestovní náhrady spojené s dopravou na rekondice jsou v platnosti jako doposud.

Další jednání plánujeme na březen, kdy se bude domlouvat program jarní rekondice.