ROSKIÁDA - Nymburk 17.9. - 19.9. 2021

20.09.2021 18:58

Je tady třetí víkend v září a my se chystáme na 4. ročník Roskiády v Nymburku. Za naší Rosku z Ústí nad Orlicí nás jede reprezentovat 9 členů – Blanka, Daniel, Jitka, Jindra, Jirka, Martina, Míla, Zdeněk a Zuzka.

V pátek 17.9. 2021 se sjíždíme do Sportovního centra ze všech koutů naší republiky a těšíme se na své kamarády z ostatních Rosek. Nejdříve se musíme ubytovat a předsedové pobočných spolků a jejich zástupci usedají v kongresovém sále, kde probíhá sněm Unie Roska. Volí se nová výkonná rada a revizní komise . Ostatní spolubojovníci se zatím ubytovávají.

Večer v Kongresovém sále byli všichni seznámeni s vlastním průběhem sobotního soutěžního dne. Hlavní bod večera byla přednáška doc. Ph.Dr. Dr. phil. Laury Janáčkové, CSc. na téma „Štěstí“. Celá přednáška byla velmi vtipně podána a účastníci poděkovali přednášející hlasitým potleskem.

Sobotní ráno začalo společnou rozcvičkou, kterou vedla Ivana Rosová. Po snídani se jednotlivá družstva seřadila ve velké tělocvičně a jeden zástupce za každou Rosku napochodoval s cedulí před svoje družstvo. Sportovci si vyslechli krátký proslov předsedkyně Ing. Jiřiny Landové a hosta Pavla Bělobrádka, který nás přišel povzbudit v našich sportovních výkonech. Poté byl také složen slib zástupci soutěžících i rozhodčích. Po společném focení jsme se všichni odebrali soutěžit a fandit svým kamarádům. Bylo 10 disciplín pro jednotlivce a 1 pro družstva. Před obědem byla vyhlášena přestávka na oběd a od 13. 30 se pokračovalo v dokončení soutěží. Celé soupeření končilo kolem 16. hodiny. V 18 hodin večeře a po ní v 19 hodin bylo vyhlášení výsledků. Bylo hodně radosti, některá vítězství se opakovala jako v předešlých letech, ale mezi umístěnými bylo i mnoho nových tváří. Všichni vyhodnocení dostali svoje drahé kovy a ceny, sklidili vždy ještě velký potlesk od všech soutěžících i rozhodčích. Za Rosku Ústí nad Orlicí máme tři úspěšné sportovce, kteří dovezli celkem 11 medailí. Jsou to – Daniel, který si vybojoval 1 zlatou, 1 stříbrnou a 3 bronzové medaile, Blanka získala 2 zlaté a 2 stříbrné medaile a krásnou 1 zlatou a 1 bronzovou medaili si dovezl Zdeněk.

V neděli po snídani proběhlo závěrečné cvičení nových cvičitelů, kteří absolvovali v srpnu cvičitelský kurz v Jihlavě a zde ukázali, co se nového naučili a dostali certifikát, že jsou právoplatnými cvičiteli. Poté se všichni chystali k návratu do svých domovů.

Celé toto dění by nemohlo proběhnout bez obětavé práce pořadatelů a samozřejmě i správného hodnocení spravedlivých rozhodčích. Tato akce by se také neobešla bez sponzorů, od kterých jsme dostali ceny pro soutěžící. Mezi sponzory byla i europoslankyně Kateřina Konečná, od které jsme dostali pro všechny účastníky Roskiády trička a celou akci zaštiťoval Pavel Bělobrádek.

Skončila 4. Roskiáda 2021 a již se těšíme na 5. ročník Roskiády v roce 2022.