Příručka pro OZP v roce 2014

01.09.2014 15:19

Pro velký zájem z řad odborné i laické veřejnosti se Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR rozhodlo pro její druhé aktualizované vydání. Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 má usnadnit lidem se specifickými potřebami orientaci v sociálním systému, a to zejména ve vztahu k posuzování zdravotního stavu či k podmínkám nároku na příspěvek na péči. Publikace obsahuje také informace o trhu práce nebo o pomoci při hledání pracovního uplatnění či další praktické rady a tipy v sociální oblasti.

„Uvědomuji si, že vyznat se v sociálním systému, v zákonech a paragrafech může být pro osoby se zdravotním postižením někdy obtížné a složité. Prostřednictvím této příručky Vám chceme poskytnout přehledné a kvalitní informace. Naší snahou je neustále zlepšovat komunikaci ministerstva směrem k Vám, k veřejnosti, a k tomu by měla sloužit tato aktuálně vydaná příručka“, říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Publikace přináší odpovědi na řadu důležitých otázek: kdo a za jakých podmínek má nárok na příspěvek na péči, jaká je jeho výše, kde může o dávky žádat, kdo o příspěvku rozhoduje, kde se vyplácí, jaké dokumenty a tiskopisy žadatel potřebuje a v neposlední řadě je také v příručce kontakt na poskytovatele sociálních služeb  (https://iregistr.mpsv.cz). 

Dozvíte se i kdy, proč a jak se změnilo posuzování zdravotního stavu u lidí se zdravotním postižením a jak náš resort chrání a podporuje zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem. Nechybí zde ani informace o dávkách státní sociální podpory, invalidních důchodech nebo dávkách pomoci v hmotné nouzi. V příručce naleznete také informace o tom, jaké projekty z evropských fondů se v České republice realizují a jak se snaží Evropská unie pomáhat zdravotně postiženým.

V publikaci „Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 – II. vydání“ najdete řadu dalších informací a rad. Publikace, která má 31 stran, vyšla v nákladu 11 tisíc výtisků, její vydání stálo 34 661 Kč včetně DPH. Tištěná publikace je k dispozici ve vestibulech budov MPSV a na kontaktních pracovištích ÚP ČR.

Petr Habáň

 tiskový mluvčí