Podrobné informace o postupu při změně dodavatele energií

25.10.2021 13:34

Vážení přátelé,

posíláme Vám další informace v souvislosti s ukončením činnosti některých dodavatelů elektrické energie nebo plynu.

Pokud Váš dodavatel energie fakticky ukončí činnost v důsledku neschopnosti finančně zajistit dodávku svým zákazníkům, nastupuje místo něj dodavatel poslední instance. Ten má povinnost Vás okamžitě informovat o zahájení dodávek elektřiny a plynu, cenách a podmínkách dodávek. O úpadku jednotlivých společností Vás informuje nejen společnost OTE, a.s., ale nově také Energetický regulační úřad (ERÚ) na webovém odkazu https://www.eru.cz/cs/-/informace-pro-zakazniky-dodavatelu-kteri-ukoncili-nebo-ukoncuji-cinnost.

Novou smlouvu s jakýmkoliv dodavatelem je nutné uzavřít do šesti měsíců. Případný odběr elektřiny nebo plynu je po tomto období považován za neoprávněný a hrozí nejen přerušení dodávek energií, ale i vymáhání náhrady za vzniklé škody a případně i odmontování elektroměru nebo plynoměru. Na tomto webovém odkazu https://www.eru.cz/cs/-/seznam-dodavatelu-kteri-ukoncili-cinnost najdete v tabulkách dodavatele, kteří ukončili svou činnost a jejich zákazníci přejdou/přešli pod dodavatele poslední instance. Červené datum určuje termín, do kterého je nutné změnit dodavatele energii od dodavatelů poslední instance.

Zákazníci a spotřebitelé mají právo zvolit si a bezplatně změnit svého dodavatele, což jim umožňuje ovlivnit část svých celkových výdajů za energii.

Zde je 5 kroků, jak při změně dodavatele postupovat:

1) Posouzení výhodnosti změny dodavatele

Před změnou dodavatele je vhodné si zjistit, zda je změna dodavatele výhodná. Je tedy dobré vytipovat si konkrétní dodavatele a srovnat si jejich cenové a obchodní podmínky. Pro snadné porovnání cenových nabídek dodavatelů můžete využít například kalkulátor ERÚ.

2) Výběr vhodného dodavatele

Pokud se rozhodnete pro změnu dodavatele, není vhodné zaměřit se při výběru pouze na jediného dodavatele s nejlepší cenovou nabídkou. Důležité jsou reference, neboli pověst nového dodavatele, finanční stabilita, přihlášení dodavatele k Etickému kodexu obchodníka, výše smluvní sankce, možnost sjednat si smluvní vztah na dobu neurčitou, ale i zda má dodavatel zpoplatněnou zákaznickou linku. Mezi zásadní měřítka srovnání dodavatelů patří také obchodní podmínky obvykle uvedené na webových stránkách dodavatelů. Obchodní podmínky obsahují zejména následující ujednání:

  • doba trvání smlouvy, zda je na dobu určitou nebo neurčitou, výpovědní doba,
  • jaké jsou další nabízené služby, jaký je k nim přístup (pobočky, telefon, web) a jak jsou zpoplatněné,
  • výčet smluvních sankcí a poplatků,
  • úplný a platný ceník pro konkrétní rok (pozor na zavádějící informace a staré ceníky),
  • práva a povinnosti smluvních stran,
  • zda bude změna dodavatele zpoplatněna (změna dodavatele je sice ze zákona bezplatná, někteří dodavatelé však vybírali tzv. aktivační poplatek za zprostředkování),
  • způsob a možnosti ukončení smluvního vztahu s novým dodavatelem v případě nespokojenosti s poskytovanými službami.

3) Podpis smlouvy

Jakmile si vybere nového dodavatele, je nezbytné s ním uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky. Před definitivním podpisem smlouvy si nechte předložit tuto smlouvu, platný ceník a platné obchodní podmínky (tyto dokumenty doporučujeme znovu a důkladně prostudovat).

Pro ulehčení celého procesu změny dodavatele je možné dát při podpisu smlouvy vybranému dodavateli plnou moc v zastupování v rámci procesu změny dodavatele, dodavatel pak může provést některé činnosti za Vás, čímž i z důvodu větších zkušeností s procesem změny dodavatele, může celý proces změny dodavatele urychlit.

4) Vlastní proces změny dodavatele

Pokud podepíšete plnou moc pro zastupování v procesu změny dodavatele, tento bod se Vás v zásadě netýká (proces trvá od 1 do 6 měsíců, dle výpovědních dob) v případech smluv uzavřených na dobu neurčitou a i delších časových intervalů v případech ukončování smluv uzavřených na dobu určitou. V případě, že se rozhodnete nepodepsat plnou moc pro zastupování v procesu změny dodavatele, budete celý proces vyřizovat sami.

5) Dodávka od nového dodavatele

Poté, co proběhnou úkony potřebné ke změně dodavatele, zahajuje dodávku energie Váš nový dodavatel. O této skutečnosti byste měli být obchodníkem informováni, stejně jako o datu, od kterého jím byla skutečně zahájena dodávka. Lze následně doporučit, abyste nahlásili k termínu změny dodavatele příslušnému provozovateli distribuční soustavy samoodečet (do 5 – ti pracovních dnů od změny dodavatele). Následně obdržíte závěrečné vyúčtování spotřeby, kterým dojde k vypořádání závazků s původním dodavatelem. Při prvním vyúčtování od nového dodavatele je vhodné zkontrolovat celou fakturu, především, zda jsou dodrženy smluvené obchodní podmínky a ceny. Je nutné přesměrovat platby za energii na bankovní konto nového dodavatele.

 

Vážení přátelé, na tomto odkaze najdete další informace, které pro Vás mohou být užitečné.  https://www.eru.cz/cs/-/casto-kladene-otazky-e2-80-93-skoncil-vas-dodavatel-energie-

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása

Předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2021/10/25/informace-c-96-2021-podrobne-informace-o-postupu-pri-zmene-dodavatele-energii/