Očkování osob s chronickým onemocněním

21.03.2021 08:10

Vážení přátelé,

dnes jsme dostali nejnovější informace o očkování chronicky nemocných. Od 24. 3. 2021 budou stanoveny kódy pro očkování lidí nad 70 let, ale také lidí s chronickým rizikovým postižením. Kód na přihlášení osoby s chronickým postižením poskytne jednotlivým pacientům:

  • ambulantní specialista
  • specializované pracoviště, kde se chroničtí pacienti léčí
  • praktický lékař, kde jsou chroničtí pacienti registrováni
  • ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde se chroničtí pacienti léčí

Na tomto odkaze najdete další podrobnosti:

https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108

Například nemoci, které jsou rizikové a na něž je možné přiznat speciální kód a dále zde najdete informace, jak postupovat u praktického lékaře.

Vzhledem k tomu, že je nedostatek vakcín AstraZeneca, tak se očkuje především vakcínou Pfizer nebo Moderna a tyto vakcíny musí být v mrazících boxech, a proto nebudou zatím u praktických lékařů, nebo pouze v menší míře. Tudíž je snaha, aby chroničtí pacienti byli očkováni napřed buď v očkovacích centrech, nebo v speciálních očkovacích centrech, která jsou zřizována u některých pracovišť specializované péče. Samozřejmě, že vzniká velký problém s tím, jak očkovat lidi, kteří se nemohou prakticky nikam dostavit k očkování. Možná byste mohli zkusit požádat o poskytnutí sanitního vozu v případech, kdy opravdu přeprava pacienta je prakticky nemožná.

Vážení přátelé, věřím, že si s tím poradíte. Prosím, abyste byli aktivní. Pokud chcete být očkováni, tak se musíte sami zajímat o očkování. Není to tak, že vás automaticky někdo osloví.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR