Obnoveni platnosti průkazu OZP

09.04.2019 20:39

Vážení přátelé, 

v posledních týdnech jsme neustále kontaktováni v souvislosti s prodloužením průkazů ZTP a ZTP/P. Obracíte se na nás s tím, že Úřady práce vám neustále sdělují, že pokud podáte žádost o prodloužení průkazu dříve než 60 dní od ukončení jeho platnosti, Úřad práce vám takovou žádost vrátí, případně vám dá negativní stanovisko k vaší žádosti. 

NRZP ČR považuje tuto věc za velmi důležitou, protože z vašich dopisů víme, že Úřad práce není schopen znovu posoudit žádost o prodloužení průkazu OZP ve lhůtě 60 dní. Tím se držitelé těchto průkazů dostávají do situace, že nemají platný průkaz, tudíž nemohou využívat například parkovací průkaz k parkování na vyhrazených parkovištích, nemohou využívat slevu na jízdné a další. Je to věc, kterou nemůžeme takto akceptovat. Jedná se zpravidla o lidi, jejichž zdravotní stav se vůbec nezměnil, nebo se možná ještě zhoršil a přesto tito lidé de facto průkaz nemají. Kdyby se tato věc posuzovala až do důsledků, tak by byla otázka, zda vůbec by byl nárok na příspěvek na mobilitu. 

Vážení přátelé, NRZP ČR chce s touto věcí něco udělat. Především se domníváme, že ve velké většině současných držitelů průkazů ZTP a ZTP/P jsou lidé, u nichž je zdravotní stav v zásadě trvale neměnný, a s věkem se spíše zhoršuje. Tudíž posuzování nároku na průkaz je spíše zbytečné otravování lidí. Vůbec nerozumíme situaci, kdy občan má 30 let průkaz ZTP nebo ZTP/P, že je dnes opětovně posuzován jeho zdravotní stav. Posudková služba i Úřady práce si tím přidělávají úplně zbytečně práci a vystavují tak lidi se zdravotním postižením stresové situaci. V poslední době jsme byli informováni, že některé Úřady práce postupují tak, že pokud občan dá dříve žádost o prodloužení průkazu OZP než je oněch 60 dní, tak Úřad práce mu vyhrožuje, že mu bude nárok na průkaz zamítnut. To je v rozporu se zákonem, a pokud budeme mít písemně takový dopis, okamžitě budeme kontaktovat paní ministryni. 

Vážení přátelé, pokud máte takové zkušenosti, to znamená, že vám bylo odmítnuto přijetí vaší žádosti na prodloužení průkazu OZP, nebo že vám přímo bylo sděleno pracovníkem Úřadu práce, že pokud žádost podáte, že bude vyřízena negativně a máte o tom písemný záznam, prosím, abyste nám takovou věc oznámili s tím, že ale potřebujeme konkrétní jména a Úřad práce, kde se vám to stalo. Především nám jde o písemné doklady. Chceme se pokusit, aby Úřady práce vydávaly alespoň nějaké potvrzení. Ukončením platnosti průkazu nekončí však platnost rozhodnutí o nároku na průkaz ZTP nebo ZTP/P. Toto rozhodnutí může změnit pouze nové správní rozhodnutí. Průkaz slouží pouze jako doklad o tom, že správní orgán nějak rozhodl. Tudíž současný stav, kdy osobám končí platnost průkazu, neznamená, že na tento průkaz nemají nárok. Domníváme se, že toto je korektní popis současné situace. Pouze v případech, kdy by rozhodnutí bylo omezeno časově, a to s přesným datem platnosti průkazu by platilo, že po ukončení platnosti průkazu musí být provedeno nové posouzení. Domníváme se, že tomu tak většinově není. Vaše zkušenosti nám piště na adresu v.krasa@nrzp.cz. 

Prosíme, abyste uváděli celá jména a případně i spojení na vás, protože bude možná nutné využít i média. 

Přeji vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása 
předseda NRZP ČR 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 
tel.: 266 753 421 
fax: 266 753 431 
web: www.nrzp.cz 
e-mail: nrzpcr@nrzp.cz 
číslo datové schránky: k5rj4ae