Novela zákona o prodloužení platnosti průkazu ZTP a nebo ZTP/P po vypršení stanovené doby.

21.03.2021 08:07

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který výrazně usnadní lidem se zdravotním postižením prodloužení platnosti průkazu ZTP a nebo ZTP/P po vypršení stanovené doby.

Návrh zákona, který podali poslanci Vít Kaňkovský, Václav Klaus a další, byl původně vypracován Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, v reakci na situaci, kdy musí žadatel, ač je jeho zdravotní stav neměnný, projít novým posouzením u posudkového lékaře OSSZ, při žádosti o prodloužení platnosti. Tím dochází k velmi výraznému a naprosto zbytečnému prodloužení vystavení nového průkazu.

Praxe způsobuje, že u žadatelů o prodloužení platnosti průkazu situace, kdy se při skončení platnosti jejich původního průkazu musí obejít, někdy 3 až 4 měsíce zcela bez průkazu. To působí držitelům průkazu značné problémy především v jejich dopravě (slevy na jízdném, parkovací průkaz, apod.), ale i v dalších situacích.

Novela zákona obsahuje výčet zdravotních stavů, u kterých nebude požadováno opětovné posouzení posudkovým lékařem při žádosti o prodloužení platnosti průkazu. To znamená, že průkaz s prodlouženou platností bude vydán velmi rychle, maximálně do jednoho měsíce. Jedná se o zdravotní stavy, například anatomické ztráty končetin, nebo části končetin, větší ztráty sluchu, zraku, ztráta funkčnosti končetin, střední těžká nebo hluboká mentální retardace, ztráta duševní kompetence, některá další neurodegenerativní postižení.

Schválený návrh zákona obsahuje také úpravy, které se týkají postupu v případě koupi vozidla, k níž došlo před rozhodnutím o příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla. V případech, kdy cena pořízeného vozidla byla nižší, než by byla výše příspěvku, bude výše příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla stanovena na výši pořizovací ceny vozidla. Podle současně platné právní úpravy je nezbytné poskytnout příspěvek i v situaci, kdy je známá pořizovací cena vozidla a tato je nižší než výše příspěvku. Následně nastává povinnost vrácení poměrné části příspěvku, což je administrativně zatěžující a nákladné pro krajskou pobočku i pro klienta.

Návrh také doplňuje možnost zastoupení oprávněné osoby zastupujícím členem domácnosti, pokud o této formě zastoupení bylo soudem rozhodnuto. Navrhuje se zjednodušení a zefektivnění řízení v případech hospitalizace příjemců příspěvku na mobilitu. Návrh bude mít pozitivní dopady na krajské pobočky (administrativní zjednodušení) i na příjemce příspěvku na mobilitu – osoby se zdravotním postižením.

Schválenou novelu zákona musí ještě projednat Senát. NRZP ČR nepředpokládá, že by Senát zákon neschválil.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR