novela vyhlášky č. 505/2006 Sb.

27.07.2016 12:08

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám novelu vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Před časem jsem Vám poslal návrh novely vyhlášky k připomínkám a NRZP ČR navrhla do vyhlášky mnoho Vašich i vlastních připomínek. Bohužel, ne všechny naše návrhy byly MPSV ČR akceptovány. Novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., bude účinná od 1. 9. 2016. Vyhláška je základním dokumentem k hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby pro účely přiznání jednotlivých stupňů příspěvku na péči.

Vážení přátelé, v dokumentu jsou zeleně vyznačeny změny, které novela vyhlášky obsahuje proti původní verzi. Považujeme za důležité, abyste znali podrobně tuto vyhlášku a mohli případně podávat odvolání či správní žaloby, pokud se budete domnívat, že posuzující orgán nepostupoval v souladu s vyhláškou.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

• novela vyhlášky č. 505/2006 Sb. (doc)
https://www.nrzp.cz/images/docs/505/Novela_vyhlasky_stare_vs._nove_zneni.doc