Nové průkazy OZP

02.04.2015 00:56

Vážení přátelé,
dnešním dnem, to je 1. 4. 2015, vydávají Úřady práce nové průkazy OZP, které vyměňují za původní průkazy OZP. Upozorňuji, že původní průkazy musí být samozřejmě platné. Platnost všech původních průkazů OZP končí 31. 12. 2015, takže je nezbytné si výměnu průkazu zajistit. Pokud jste ještě nepodali žádost na předepsaném tiskopise, tak teď je čas, tak co nejdříve učinit.
Mimo tuto žádost je potřeba vzít s sebou platný průkaz OZP, dále jednu průkazovou fotografii, případně, pokud máte schované rozhodnutí o přiznání průkazu OZP z minulých let. Samozřejmě, že k prokázání totožnosti s sebou musíte mít i občanský průkaz.
Od 1. 1. 2015 mají možnost držitelé průkazu OZP požádat o uvedení symbolu označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou, dále osoby úplně nebo prakticky nevidomé či osoby hluchoslepé. To znamená, že na novém průkazu si můžete zvolit požadovaný symbol. V příloze Vám posílám formulář žádosti ve formátu PDF k ručnímu vyplnění.

OZPPRO150101575.pdf