Nové možnosti léčby spasticity spojené s roztroušenou sklerózou

04.12.2014 11:21

 

U většiny pacientů trpících roztroušenou sklerózou (RS) se v určité fázi onemocnění objevují problémy se spasticitou. Orální slizniční sprej THC:CBD byl schválen k symptomatické terapii dospělých pacientů s RS trpících mírnou či středně závažnou spasticitou, kteří neodpověděli adekvátně na jiné antispastické léky.

První základní klinické studie s tímto sprejem ukázaly, že poměrně významný podíl pacientů se spasticitou spojenou s RS, kteří byli do té doby na léčbu rezistentní, dosáhlo klinicky významného zlepšení spasticity ve srovnání s placebem. Tento sprej byl ve studiích dobře tolerován, nebyly zaznamenány vedlejší efekty, které jsou spojené se zneužíváním kanabinoidu jako návykové látky. V další klinické studii, která byla vedena až po schválení léku v této indikaci, nebyl pozorován vliv THC:CBD spreje na náladu či kognici ve srovnání s placebem. Při více než 50týdenní léčbě pozorovali pacienti, lékaři i ošetřovatelé zlepšení spasticky zhruba u dvou třetin pacientů.

Dosavadní zkušenost s tímto orálním slizničním sprejem ukázala, že léčba byla obecně dobře tolerována. V klinických studiích fáze III pak zhruba třetina pacientů s rezistentní spasticitou při RS dosáhla klinicky významné léčebné odpovědi. Účinek léku je dlouhodobý. Ani po téměř ročním podávání léku nebyl zaznamenán vliv na náladu či kognici.

(eza)

Zdroj: Fernández O. Advances in the management of multiple sclerosis spasticky: recent clinical trials. Eur Neurol 2014; 72 Suppl 1: 9–11; doi: 10.1159/000367616