Není schopen výdělečné činnosti ani za zcela mimořádných podmínek, a přesto pracuje...

10.11.2015 18:57

p12.helpnet.cz/aktualne/neni-schopen-vydelecne-cinnosti-ani-za-zcela-mimoradnych-podminek-presto-pracuje