MZ informuje o změnách a novinkách ve zdravotnictví v roce 2014

07.01.2014 10:24

S příchodem roku 2014 nastanou v českém zdravotnictví některé změny a budou zavedeny novinky, které se dotknou prakticky každého obyvatele České republiky. Ministerstvo zdravotnictví tedy před koncem roku vydává přehled těch nejdůležitějších.

- Od 1. 1. 2014 se nebudou platit poplatky za pobyt v lůžkových zařízeních (nemocnice, psychiatrické léčebny, lázně nebo léčebny dlouhodobě nemocných). Tyto poplatky byly zrušeny nálezem Ústavního soudu z července letošního roku. (Pozn.: Ministerstvo zdravotnictví podalo návrh na jejich snížení na Kč 60,- za den bez časového omezení s tím, že by od platby byly osvobozeny děti do 18 let věku)

- Poplatky, které od 1. 1. 2014 zůstávají, jsou poplatek za návštěvu pohotovostibez omezení věku – Kč 90,-, dále poplatek za návštěvu lékaře od 18 let věku –Kč 30,- a také poplatek za výdej léků na předpis – Kč 30,- za recept (nikolizapoložku na receptu).

- V polovině ledna 2014 začnou pojišťovny zvát své klienty na preventivní screeningová vyšetření. Tato vyšetření se zaměřují na tři konkrétní typy zhoubných nádorů – karcinom prsu, karcinom děložního hrdla a karcinom tlustého střeva. Pojištěnci, kterých se to týká, budou počínaje polovinou ledna nacházet ve schránkách pozvánku na bezplatné preventivní vyšetření.