Postup při žádosti o vrácení doplatku za léky

11.11.2019 18:52

Vážení přátelé,
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a pravděpodobně i další zdravotní pojišťovny zahájily kampaň k seznámení pojištěnců o stanovení limitu na doplatky na léky u osob, které jsou příjemci III. stupně invalidního důchodu a osob, kterým byla přiznána invalidita II. a III. stupně, ale pro nesplnění podmínek jim důchod není vyplácen.
Na níže uvedených odkazech si můžete přečíst podrobnosti o limitu doplatků na léky a ve druhém odkazu je přímo formulář o doložení stupně invalidity.

https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/regulacni-poplatky-a-ochranne-limity/ochranny-limit-u-invalidu
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/formulare/oznameni-o-priznanem-stupni-invalidity.pdf

Spolu s výše uvedeným formuláře bude nutné pojišťovně předložit zákonem určené doklady, tedy kopie rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu III. stupně, respektive kopii posudku o posouzení zdravotního stavu a o přiznání invalidity II. nebo III. stupně s tím, že důchod není vyplácen pro nesplnění dostatečného počtu let.

Pokud jde o pojištěnce VZP ČR, bude vše možné vyřídit jedním z následujících způsobů:
- Na kterémkoliv klientském pracovišti (www.vzp.cz/pobocky), pokud se klient nemůže dostavit osobně, může vyplněný formulář s podpisem a kopií dokladu o přiznané invaliditě doručit na pobočku prostřednictvím jakékoliv osoby.
- Zasláním vyplněného a podepsaného formuláře a dokladu poštou na adresu Orlická 4, 130 00 Praha 3. VZP ČR doporučuje zaslání doporučeným dopisem, a to s ohledem na citlivé údaje, není to však podmínka.
- Emailem, ve kterém budou přiloženy elektronické kopie, to je doklad o invaliditě a vyplněný a zaručený elektronickým podpisem podepsaný elektronický formulář Oznámení o přiznaném stupni invalidity, zaslaným na emailovou adresu podatelna@vzp.cz či na datovou schránku i48ae3q.

Za osobu, které byla přiznána invalidita II. či III. stupně, nebo je příjemcem ID III. stupně a má omezenou svéprávnost, formulář podepisuje a záležitost vyřizuje zákonný zástupce. V tomto případě je nutné předložit pojišťovně doklad o jejich zákonném vztahu. To je opatrovník, poručník a podobně. Jako doklad slouží kopie soudního rozhodnutí. Také instituce, která pečuje o pojištěnce, kteří mají sníženou právní subjektivitu, musí doložit jeho svěření do péče.

Limity pro výše uvedené skupiny mohou být uplatněny až od 1. 1. 2020, přesto je dobré, a NRZP ČR to doporučuje, aby pojištěnci předložili výše uvedené doklady ještě do tohoto data, protože takto jim bude limit počítán již za léky, které jim budou vydány s doplatkem pod 1. 1. 2020. Pokud pojištěnec pošle doklady později, tak se domníváme, že zdravotní pojišťovny budou postupovat tak, že budou tento limit počítat na léky s doplatkem, které byly vydány pojištěnci až po datu předložení dokladu. Proto je lepší neotálet.
Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR