Lemtrada (alemtuzumab) schválena v EU Evropskou komisí

24.09.2013 09:16

Lemtrada schválena v EU
Úředníkům trvalo rok a tři měsíce po podání přihlášky než tento lék schválili.

https://finance.yahoo.com/news/european- ... 00785.html

Indikace a použití v EU:
Lemtrada je v EU indikována pro léčbu dospělých pacientů s relaps-remitující roztroušenou sklerózou s aktivní nemocí definovanou klinickými nebo zobrazovacími(magnetickou rezonancí) vlastnostmi.


Lemtrada 12mg má zcela nový plán dávkování, který se skládá ze dvou ročních léčebných kurzů. První léčebný kurz lemtrady je administrován vnitrožilně infuzí během pěti za sebou jdoucích dní a druhý léčebný kurz je administrován během tří dnů o 12 měsíců později.

LEMTRADA byla v aktivním klinickém vývoji pro roztroušenou sklerózu více než 10 let. Klinický vývojový program zahrnoval více než 1700 pacientů.

Alemtuzumab (komerční název Lemtrada) je monoklonální protilátka, která selektivně zaciluje CD52, což je hojně se nacházející bílkovina na T a B buňkách. Léčba alemtuzumabem vede k vyčerpání T a B buněk o kterých se má za to, že jsou zodpovědné za poškozující zánětlivý proces u roztroušené sklerózy. Alemtuzumab má minimální dopad na jiné imunitní buňky. Akutní protizánětlivý účinek alemtuzumabu je ihned následován příchodem odlišného vzorku nové populace T a B buněk, který v čase pokračuje, a který vyvažuje imunitní systém způsobem který potenciálně redukuje aktivitu roztroušené sklerózy.