Jednodenní setkání

18.01.2014 17:31

V sobotu 18.1.2014 naše ROSKA uspořádala pro své členyjednodenní setkání v Libchavách v penzionu Hůrka.

V úvodu setkání informovalo vedení organizace o proběhlých akcích uplynulého roku 2013 a jejich vyúčtování a předložilo plán připravovaných akcí na rok 2014.

Přáním a drobným dárkem byli odměněni Ti, kteří letos oslaví významná životní jubilea.

Současně zde proběhla i volba nového výboru organizace.

Stěžejní byla přednáška Mudr. Dany Horákové z Neurologické kliniky VFN v Praze, která je odborným garantem RO Roska UO. Informovala o nejnovějších dostupných možnostech léčby a nových přístupech v léčbě RS, nutnosti dodržování režimových opatření – dostatek spánku a odpočinku, racionální strava, pohybová aktivita a cvičení, udržování duševní svěžesti a společenských kontaktů. Zdůraznila nezbytnost posilování obranyschopnosti vůči infekcím a předcházení civilizačním nemocem.

V krátkosti také představila unikátní projekt ReMus – celostátní registr pacientů s RS, který od jara r.2013 sbírá data pacientů s dg RS.

Na závěr zodpověděla konkrétní dotazy.

Setkání se zúčastnil také milý host, předseda Unie Roska, p.Karel Hrkal. Přítomné informoval o připravovaných celorepublikových akcích na letošní rok a během diskuse odpovídal na konkrétní dotazy.

Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře a přispělo nejen k získání potřebných nových informací, ale také k přátelským posezením a vzájemné výměně poznatků a zkušeností.