Jednodenní setkání - Habřinka

10.04.2022 09:50

     Členská schůze Rosky Ústí nad Orlicí proběhla v sobotu 9. 4. 2022 v Restauraci Habřinka v Libchavách, které se zúčastnilo 28 členů. Setkání zahájila předsedkyně paní Martina Štěpánková, která seznámila přítomné s programem schůze a přivítala zde 2 nové členky naší organizace.

     Přítomní byli seznámeni s akcemi Rosky ÚO, které jsme pořádali v roce 2021. Pořádali jsme dvě rekodice, jarní na Pastvinách a podzimní v Horním Bradle. Bohužel cvičení v tělocvičně bylo omezeno díky hygienickým opatřením, ale my se nevzdáváme a jsme propojeni on-line a těšíme se na akce další a doufáme, že se situace do budoucna zlepší. Dále jsme byli seznámeni s plánem akcí na rok 2022. Všichni se již těšíme na rekondice, roskiádu a další akce, které se, doufám vydaří. Co se týče hospodaření naší organízace, to nám zhodnotila předsedkyně revizní komise paní Daniela Kopecká.

     Jako každý rok za námi přijela naše odborná garantka paní docentka Dana Horáková, které jsme se mohli zeptat na cokoliv co se týká léčby RS, jaké jsou novinky v léčbě, atd. Vždy po přednášce se může každý zeptat na cokoliv co se týká RS, paní docentka je velice ochotná odpoví na naše dotazy a poradí nám i individuálně k naší léčbě.

       Samozřejmě jsme nezapomněli na naše oslavence, kteří měli kulaté nebo polokulaté výročí narození. Všechny jsme odměnili malým darem. Během života nás potkávají i smutné zprávy. Zavzpomínali jsme také na naše kamarády, kteří nás v minulém roce opustili.

     Setkání proběhlo v příjemné atmosféře, přispělo k získání nových potřebných informací a vzájemné výměně poznatků a zkušeností. Těšíme se zase za rok na další setkání našich členů.