Jednodenní setkání 25.3.2023 - Habřinka

26.03.2023 09:24

     Rok se sešel s rokem a máme tu opět jaro a my se setkáváme na jedné z nejdůležitějších akcích naší organizace - jednodenní setkání. Sešlo se nás po uplynulých letech opravdu hodně, a to 33 členů. 

     Na začátku jsme mezi námi přivítali čtyři nové členy a budeme doufat, že se jim u nás bude líbit a těšíme se, že se mezi nás aktivně zapojí. Dále paní předsedkyně zhodnotila rok 2022, co vše u nás proběhlo, jakých akcí jsme se zúčastnili a nastínila, jaké akce nás čekají v roce 2023. Předsedkyně kontrolní komise zhodnotila hospodaření organizace. Jsme rádi, že nás stále podporují města z okolí a najdou se i ochotní sponzoři, kterým nejsme my, zdravotně postižení, lhostejní. Samozřejmě došlo i na gratulace kulatých a polokulatých narozenin a i vzpomínka na naše kamarády, kteří nás opustili v roce minulém. Čest jejich památce. 

     Jako každým rokem mezi nás zavítala paní docentka Horáková, která je naším odborným garantem. Vždy si pro nás nachystá přehled novinek v léčbě a i samozřejmě neodmítne odpovědět na jakýkoliv dotaz. Jsme velmi rádi, že mezi nás vždy zavítá a je k nám velice vstřícná. 

     Po dobrém obědě si mezi sebou kamarádi sdělují zážitky, které prožili od doby, kdy se neviděli, vzpomínají na své kamarády, kteří už se mezi nás nepodívají, ale i takový je život. Několik členů se uvidí hned za týden v sobotu, kdy se koná jarní rekondice, tradičně již na Pastvinách. A ti, co na rekondici nepojedou se mohou těšit na viděnou zase za rok!