Jednodenní setkání 12.3.2016

14.03.2016 14:11

     V sobotu 12.3.2016  ROSKA Ústí nad Orlicí uspořádala pro své členy, pacienty s  roztroušenou sklerózou, jednodenní setkání spojené s přednáškou lékařského garanta.

V úvodu setkání informovala předsedkyně Hana Pauková o proběhlých akcích uplynulého roku 2015 a předložila plán připravovaných akcí na rok 2016. Ekonomka Iveta Nováková seznámila přítomné s vyúčtováním za rok 2015 a nastínila plán na rok 2016.

     Přáním a drobným dárkem byli odměněni Ti, kteří letos oslaví významná životní jubilea.

     Na setkání byly v důsledku platnosti nových stanov z.s. a v důsledku odstoupení stávajících členů ze zdravotních důvodů provedeny organizační změny .

     Stěžejní byla přednáška doc. Mudr. Dany Horákové, Ph.D  z Neurologické kliniky VFN v Praze, která je odborným garantem organizace Roska Ústí nad Orlicí. Informovala o nejnovějších dostupných možnostech léčby, nových lécích, vhodnosti jejich použití, možných řešení spasticky a nových přístupech v léčbě RS. Zdůraznila nezbytnost rehabilitace a posilování organismu každodenním cvičením. Zodpověděla konkrétní dotazy týkající se různých příznaků, atak a léčby RS.

Informovala o potřebě zřizování nových zařízení s léčebnou a rehabilitační péčí pro těžce postižené pacienty s RS, kterých je nedostatek. 

Také zmínila nutnost větší aktivity pacientských organizací a získávání nových členů. 

     Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře a přispělo nejen k získání potřebných nových informací, ale také k přátelským posezením a vzájemné výměně poznatků a zkušeností.

Hana Pauková