Integrační den 2019

27.09.2019 14:14

     Roska Ústí nad Orlicí se zúčastnila již 7. ročníku Integračního dne, který se konal 26. září 2019 na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí. Této akce se zúčastňují organizace, které sdružují lidi se zdravotním postižením. Široká veřejnost má možnost se s těmito organizacemi setkat a seznámit se s jejich celoroční čiností. 

     Naše organizace ROSKA Ústí nad Orlicí zájemce informovala o své činnosti, odpovídali jsme na dotazy a také jsme zde prodávali výrobky, které jsme vytvořili při ergoterapii. 

     Součástí programu byly soutěže pro děti  především ze základních, ale i mateřských i středních škol, v rámci kterých bylo možné vyzkoušet si, jak se žije osobám sezdravotním postižením. K vidění byly různé kompenzační pomůcky. Během celého dne probíhala kulturní vystoupení klientů některých organizací.

     Integračního dne se zúčastnila děvčata - Jana Jarošová, Zdeňka Macanová a Dana Raisová. Tímto jim děkuji za pomoc. Martina Štěpánková