Informace c. 95 - 2014 (vymena prukazu OZP)

19.12.2014 23:28

Vážení přátelé,
včera jsem byl na jednání s náměstkyní GŘ ÚP ČR paní Cibulkovou a jejími spolupracovnicemi, abych se podrobně informoval o tom, jak budou probíhat výměny průkazů OZP v roce 2015. Novelu zákona, která upravila výměnu tak, že nebude probíhat ve správním řízení a bez nového posouzení, již podepsal prezident republiky, a tudíž vstoupí v účinnost 1. 1. 2015. Nový průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P bude velikostně stejný jako občanský průkaz z polykarbonátového materiálu, bude mít různé ochranné prvky a také hmatové symboly pro nevidomé.

Celý proces výměny průkazů je již definován. Všichni příjemci příspěvku na mobilitu obdrží od svých ÚP doporučený dopis, kde budou vyzváni, aby se přihlásili k výměně průkazu OZP. U osob, které mají průkaz OZP, ale nepobírají příspěvek na mobilitu, je nezbytné, aby se sami přihlásily k výměně průkazu. ÚP mají stoprocentní databázi příjemců příspěvku na mobilitu, který je vlastně spojen s průkazem OZP. Pokud však příspěvek na mobilitu není pobírán, tak ÚP negarantuje, že má stoprocentní evidenci držitelů průkazů OZP. Dříve tuto agendu zajišťovaly obce a při předávání dokumentace mohlo dojít ke ztrátě některých podkladů. Pokud nejste příjemci příspěvku na mobilitu a jste držiteli některého z průkazů OZP, doporučuji Vám, abyste se ozvali ÚP s tím, že žádáte o výměnu průkazu. V tomto případě je důležité ozvat se včas a nečekat až na duben. ÚP budou nejprve evidovat žádosti a případně si zjišťovat další údaje o klientech, pokud je budou potřebovat. Vlastní vydávání nových průkazů bude zahájeno až od 1. dubna 2015. Průkazy bude tisknout Státní tiskárna cenin, která je také bude distribuovat po jednotlivých ÚP. Protože dosud nejsou uzavřeny všechny dohody mezi MPSV ČR, ÚP ČR a Tiskárnou cenin, nelze zahájit vydávání průkazů dříve. Do té doby však můžete podávat jednotlivé žádosti o výměnu průkazu.

Každý žadatel o výměnu průkazu vyplní žádost, která bude v elektronické formě na portálu MPSV ČR, www.mpsv.cz. Dotazník je pouze na jednu stránku. Společně s vyplněným formulářem žádosti je nezbytné dodat také fotku velikosti průkazové fotografie (jako na občanský průkaz). Pokud nejste příjemci příspěvku na mobilitu, je nezbytné prokázat oprávněnost přiznání průkazu OZP. Nejlépe bude, pokud si každý žadatel najde doma rozhodnutí o přiznání průkazu OZP. Pokud by ÚP ČR nezískal žádný dokument, který stanoví přiznání průkazu OZP, bylo by nutné zahájit správní řízení z moci úřední a žadatel by musel být nově posouzen. Při předkládání žádosti na ÚP je nezbytné mít s sebou občanský průkaz, nebo další průkaz, který umožňuje ověřit totožnost. K převzetí průkazu bude každý vyzván dopisem nebo telefonicky ÚP. Při převzetí nového průkazu musí každý zaplatit 30,- Kč správní poplatek. Je důležité s tím počítat. Znovu připomínám, že vydávání průkazů začne až po 1. dubnu 2015. Proto, pokud si někdo podá žádost o výměnu průkazu například v únoru 2015, musí na průkaz počkat až do dubna, kdy začne vlastní vydávání. K převzetí průkazu je nezbytné se dostavit osobně nebo je možné zplnomocnit jinou osobu, ale podpis tohoto zplnomocnění musí být ověřen buď na matrice obcí, nebo notářem. Pokud dojde ke ztrátě průkazu, bude vydán další průkaz, ale již se správním poplatkem 200,- Kč, a to s výjimkou prokázané krádeže průkazu.

Při procesu výměny průkazu může dojít k těmto situacím:
a) Platnost průkazu končí v průběhu roku 2015, ale hodnocení zdravotního stavu platí i po roce 2015. V takovém případě bude provedena automatická výměna průkazu na základě žádosti.
b) Platnost průkazu OZP končí v průběhu roku 2015 a současně končí i doba platnosti posouzení zdravotního stavu v průběhu roku 2015. Výměna bude provedena na základě nového posouzení zdravotního stavu a ve správním řízení.
c) Platnost průkazu a hodnocení zdravotního stavu končí 31. 12. 2014. V takovém případě bude probíhat správní řízení a nové posouzení zdravotního stavu. Nový průkaz bude vydán až po 1. dubnu 2015, kdy budou první karty vytištěny a distribuovány. Je to období, které bohužel nejde žádným jiným způsobem překrýt a skutečnost je taková, že po tuto dobu, nebudou mít lidé platný průkaz OZP.

Vážení přátelé, nemá smysl, abychom hned od začátku roku podávali žádosti o výměnu průkazu. Formulář žádosti o výměnu průkazu ještě na portálu MPSV ČR není, bude ke stažení až 2. 1. 2015. Prosím Vás, abyste tuto informaci šířili dál a dál.

Přeji Vám všechno dobré.


Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR