Informace c. 94 - 2014 (lazenska pece)

19.12.2014 23:30

Vážení přátelé,
píši Vám informaci, kterou zpracoval náš právník JUDr. Zdeněk Žižka, a to v souvislosti se situací v lázeňské péči. Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tento zákon obsahuje, na základě rozhodnutí Ústavního soudu, indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé, děti a dorost. Ústavní soud totiž vyhlášku, která upravovala indikační seznam, zrušil, a to s platností k 31. 12. 2014. Vláda a Parlament měly dost času na to, aby byla tato problematika upravena samotným zákonem, bohužel se tak stalo až nyní ke konci roku. Tím, že Senát vrátil návrh zákona Poslanecké sněmovně, se celá situace velmi komplikuje, protože do konce roku je již velmi málo času pro jednání v Poslanecké sněmovně a zákon musí také do konce roku podepsat pan prezident a musí vyjít ve sbírce zákonů. Pokud se to nepodaří, tak to v praxi znamená, že se, s největší pravděpodobností, počínaje 1. 1. 2015, nebudou mít lékaři, předepisující lázně, či léčebně rehabilitační péči a revizní lékaři zdravotních pojišťoven, které návrhy na tuto péči schvalují, čím řídit. Nárok na tuto péči pro pacienty podle zákona sice zůstává, ale podrobné podmínky této péče nebudou upraveny. Nebudou tedy jasné indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče u jednotlivých nemocí, délka léčebného pobytu a indikační zaměření lázeňských míst.

Pokud by tedy lékaři, počínaje 1. 1. 2015, předepsali návrh na lázně podle již neplatné vyhlášky (podle podmínek platných do 31. 12. 2014) a revizní lékaři zdravotních pojišťoven je takto schválili, jednali by jednoznačně v rozporu se zákonem. Je pravděpodobné, že počínaje 1. 1. 2015, až do schválení novely zákona č. 48/1997 Sb., nebudou nové návrhy na tuto péči lékaři předepisovány a revizními lékaři pojišťoven schvalovány.

U těch pacientů, kterým však budou lázně předepsány a schváleny revizními lékaři do 31. 12. 2014, tedy v době platnosti staré vyhlášky, zůstane původní předpis lázeňské léčby v platnosti a samotná léčebně rehabilitační (lázeňská) péče proběhne podle původní vyhlášky. Stejně tak i u pacientů u kterých bude již péče probíhat (začala) před 31. 12. 2014 a jejich léčba má být dokončena až v roce 2015.

Je však velmi obtížné s jistotou předjímat, či odhadnout jaký bude vývoj v této věci nyní, na přelomu roku. Tedy v případě, že Poslanecká sněmovna neschválí potřebný zákon ve velmi obtížné situaci na mimořádné schůzi do konce roku. Stejně tak je velmi obtížné doporučit jak nyní postupovat v případě, že kdokoli potřebuje nutně absolvovat lázeňskou péči již počátkem roku 2015. Předpokládám, že ještě nikdy v historii nenastala situace, že by nebyl včas vydán potřebný zákonný podklad, který je nutným, povinným předpokladem pro předpis léčebně rehabilitační péče.

Bylo by sice možné se v současnosti pokusit nechat si předepsat léčebně rehabilitační péči (lázeňský pobyt) ještě do konce tohoto roku, včetně schválení předpisu revizním lékařem revizní pojišťovny, ale vzhledem k tomu, že jde o poměrně zdlouhavý proces, nevidím tuto možnost již jako příliš reálnou. Myslím, že není reálné (i vzhledem k vánočním svátkům a plánovaným dovoleným) předpis úspěšně stihnout dokončit v případě jeho zahájení v těchto dnech.

Pokud poslanci nestihnout projednat vrácený zákon Senátem a pan prezident jej podepsat, myslím si, že pacientům, kteří již nyní nemají lázeňský pobyt předepsán a schválen, nezbude počátkem roku 2015 nic jiného, než vyčkat až Parlament ČR úspěšně dokončí legislativní proces. Až schválí novelu zák. č. 48/1997 Sb., která má nově, místo původní vyhlášky, lázeňskou péči upravovat. Tato novela by navíc měla být pro pacienty v několika směrech výhodnější, než původní vyhláška. Např. by měla být u mnoha indikací hrazena delší základní doba pobytu u komplexní lázeňské péče a to 28 dní, místo původních 21 dní. Novela však obsahuje více zlepšení stavu.

Je předpokladem, že legislativní proces bude úspěšně dokončen ve velmi krátkém termínu počátkem roku 2015 a tudíž snad nenastane výrazná prodleva v poskytování lázeňské péče, která by způsobila problémy nejen pacientům, ale i samotným lázeňským zařízením.

V případě, že by si pacienti sami plně hradili lázeňskou péči výhradně ze svých prostředků, tj. jak vyšetření a samotné léčení, tak své ubytování a stravování (tzv. „hotelové služby“), problém s legislativou se na ně nevztahuje. Zde by žádný problém neměl nastat, neboť nevyžadují žádné úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Takovéto léčení by mělo probíhat v nezměněné podobě.
Přeji Vám všechno dobré.


Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR