Hvězdárna Ďáblice

12.11.2016 12:23

Vážení přátelé,
ve středu 9. 11. 2016 se NRZP ČR účastnila otevření unikátního projektu, a to bezbariérového zpřístupnění hvězdárny Ďáblice. Hvězdárna Ďáblice je jediná v České republice, která umožňuje přímé astronomické pozorování velkým dalekohledem lidem na vozíku. K hvězdárně se dá dojet po zpevněné vozovce. Do hvězdárny je schodišťová plošin a po té ve hvězdárně je speciální zdvihací plošina, která dojede až k okuláru hvězdářského dalekohledu. Řešení pozorování tímto dalekohledem je zcela unikátní, protože se nepohybuje okulár, do kterého pozorovatel hledí. To znamená, že je možné bez problémů provádět pozorování.

Pracovníci hvězdárny jsou připraveni spolupracovat s jednotlivci i skupinami zájemců o pozorování. Je třeba si však uvědomit, že pozorování se děje pouze po setmění. Přes den je možné pozorovat pouze slunce, ale pokud na něm nejsou skvrny, tak to není zajímavé.

Vážení přátelé, v příloze Vám posíláme materiál o hvězdárně Ďáblice, která oslavila 60. let své činnosti. Právě k tomuto datu byla provedena unikátní bezbariérová úprava. Hvězdárna ještě usiluje o to, aby byla lépe dostupná po obslužné komunikaci a dále schodišťovou plošinu by měl nahradit v budoucnosti nájezd, který je samozřejmě pohodlnější a rychlejší.

Vážení přátelé, pokud máte zájem o astronomické pozorování, doporučujeme Vám, abyste si domluvili s hvězdárnou Vaši návštěvu předem. Je možné si zakoupit pozorovací čas. Na slavnostním otevření jsem ocenil především přístup pracovníků hvězdárny, kteří museli hledat unikátní řešení, neboť prostor pozorovací kopule je velmi malý. Přesto se to podařilo vyřešit velmi dobře.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

• 60 let hvězdárny Ďáblice (PDF)
https://www.nrzp.cz/images/PDF/hvezdarna_dablice.pdf
• Bezbariérové astronomické pozorování (PDF)
https://www.nrzp.cz/images/PDF/bezbarierove_astronomicke_pozorovani.pdf

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
tel.: 266 753 421
fax: 266 753 431
web: www.nrzp.cz
e-mail: nrzpcr@nrzp.cz