České dráhy v novém Jízdním řádu 2016 nabídnou 4 656 bezbariérových spojů

01.12.2015 14:40

www.helpnet.cz/aktualne/ceske-drahy-v-novem-jizdnim-radu-2016-nabidnou-4-656-bezbarierovych-spoju