Akce proběhlé v roce 2017

26.03.2018 13:49

 

1/ Naše organizace ROSKA Ústí nad Orlicí se v sobotu 4.3.2017 zapojila do 6. ročníku cvičebního maratonu MaRS s roztroušenou sklerózou ( RS ). 

Do tělocvičny Golem Group v Letohradě si přišlo zacvičit  pod vedením fyzioterapeutky paní Libuše Částkové 37 účastníků. 

Cvičence přišel pozdravit a podpořit starosta města Letohrad, pan Petr Fiala.                                                                                     

MaRS probíhá v různých městech po celé ČR  s různými cvičebními aktivitami vhodnými pro pacienty s RS. 

Jednotlivé Rosky si předávají pomyslný štafetový kolík po celých 24 hodin. Cílem a smyslem akce je mít radost z pohybu, 

odnést si myšlenku pravidelného pohybu a zdravého životního stylu do každodenního života  a informovat své okolí o této závažné nemoci. 

Akce se nám vydařila, loučili jsme se spokojení a s úsměvem na tváři.                                                                           

Regionálním partnerem byla firma Golempress, které moc děkujeme.

 

 

2/ Členská schůze Rosky Ústí nad Orlicí proběhla v sobotu 25.3.2017 v restauraci U džbánu v Dolních Libchách v počtu 38 účastníků.  

Jako každoročně nechyběla přednáška Doc. MUDr. Dany Horákové, Ph.D.  

Paní docentka nás informovala o nejnovějších dostupných lécích používaných při léčbě roztroušené sklerózy. 

Konkrétně objasnila nepřesnosti v článku  z tisku ohledně léku  LEMTRADA (alemtuzumab), o možnostech a vhodnosti jeho použití. 

Hovořila  také o problematice  nedostatku lůžkových  zařízení v ČR pro nemocné s RS, které by poskytovaly komplexní zdravotní a sociální péči 

osobám vážně nemocným RS a zajišťovaly všechny potřeby pro jejich plnohodnotný život. 

Jediným takovým zařízením je v ČR od roku 2001 Domov sv. Josefa v Žirči.  Připomněla nutnost rehabilitace a cvičení v každodenním životě, 

jako prioritu pro každého  nemocného s RS. Dotkla se také postižení kognitivních funkcí, které bývají u nemocných s RS časté, 

mají negativní efekt na  sociální vztahy, ovlivňují kvalitu života a mohou být i častou příčinou ztráty zaměstnání. Vysvětlovala, 

že pro zlepšení je nezbytné, stejně jako na fyzickou  výkonnost, zaměřovat se na pravidelný kognitivní trénink. Čím častější, tím lepší výsledky. 

Pouze pravidelným - ideálně každodenním - cvičením kognitivních schopností si  pak vytvoříme kognitivní rezervu, 

která dokáže oddálit případné zhoršování obtíží například v paměti či pozornosti.                                                                                                                                                                                                             

Na závěr paní  doktorka zodpovídala dotazy přítomných týkající se příznaků, atak a léčby RS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Milým hostem setkání byla také p. Petra Klausová, zakládající členka společnosti „eReStým ČR, z.s.“. 

Ve svém vystoupení nás seznámila s činností a programem tohoto spolku a vyzvala nás ke spolupráci a připojení se do eReStýmu ČR.                                                                                                           

Setkání proběhlo v příjemné atmosféře. Přispělo nejen k získání potřebných nových informací, 

ale také k přátelským posezením a vzájemné výměně poznatků a zkušeností.

 

 

3/ Integrační den – aneb: Jak se žije s postižením

V úterý 26.9.2017 proběhlo na Mírovém  náměstí v Ústí nad Orlicí setkání neziskových organizací a poskytovatelů různých sociálních služeb 

zaměřené na  prezentaci nabízených služeb. Také naše organizace ROSKA Ústí nad Orlicí zde zájemce informovala o nemoci roztroušená skleróza

a své činnosti pobočného spolku. Součástí programu byly soutěže pro děti i širokou veřejnost. Účastníci měli možnost vyzkoušet si, 

jak se žije osobám se zdravotním postižením např. při chůzi se slepeckou holí, jízdou na invalidním vozíku nebo ve speciálním oblečku, 

kde mohli zjistit, jak obtížný je pohyb seniorů. V průběhu celého dne probíhala kulturní vystoupení samotných klientů různých organizací. 

Integrační den byl zajímavý a vydařil se.                                                                                                                                                                                                     

Za výpomoc na ID děkuji Jarmile Ptáčkové, Janě Jarošové, Olině Jedličkové a Lídě Špinlerové.                                                                                                                                

 

 

4/ V tomto roce proběhly dva rekondiční pobyty v Penzionu Pastviny.

22.4.. – 28.4.   Jarní rekondice v počtu 20  členů

16.9. – 22.9. Podzimní rekondice v počtu 19 členů

Rekondiční pobyty jsou pro osoby s RS velmi důležité. Na nich si osvojují a utužují návyky cvičení, správné životosprávy, 

bývají doplněny odbornými přednáškami se zdravotní, ale i sociální tématikou. Nechybí masáže, perlička, ergoterapie, společenský a hudební program.                                                         

Přednášky:  Sebeléčba bez chemie, Ženy Karla IV, cestování „Po Nepálu“ i povídání člena horské služby , 

vyprávění o dokonalosti přírody, o bylinkářství, využití bylinek jako léku a také v kuchyni, přednáška doc., 

PhDr. Kamily Řasové Ph.D., která přidala i  individuální polohování do správného sedu a stoje každého z přítomných, 

ukázka tzv. „Králičí hop“, kdy králíčci přeskakovali různé překážky, jakoby zmenšený koňský parkur, ale i výlet do Neratova.                                                                                                                                                          

Obě rekondice byly velmi úspěšné.

 

 

5/   4 členové naší organizace se zúčastnili 1. Mezinárodního dne pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

který se konal od 3. do 9.4. 2017 v hotelu Harmonie v Luhačovicích. Toto mezinárodní setkání a rekondiční pobyt bylo doplněno o řadu přednášek, 

např. o  chladové terapii nejen teoreticky, ale i v praxi - MUDr. Milan Bajgar - ředitel beskydského rehabilitačního centra Čeladná,  

neurorehabilitace, fyzioterapie – doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D., jóga – PaedDr. Eva Skalická, beseda se zdravotními pojišťovnami.

 

 

6/ 6 zástupců naší organizace Roska Ústí nad Orlicí se zúčastnilo 1. Roskiády, historicky prvních her pacientů s RS,  

která probíhala 15. – 17. 9. 2017 ve Sportovním  centru v Nymburku. Tato akce byla součástí celoročních oslav 

25. Výročí založení Unie Roska. Pacienti s RS soutěžili v zajímavých disciplínách podle svých zdravotních a pohybových možností: 

stolní tenis, plavání, vrh koulí, hod na koš, kop na branku, střelba hokejkou, boccia a další. Akce byla velmi zdařilá.

 

 

7/ Rehabilitační cvičení probíhalo v tělocvičně v průběhu celého roku pod vedením vyškolených cvičitelek v počtů 11 členů 

a celkem 152 hodin, individuálně  8 členů s počtem 40 hodin. Cvičení bylo zaměřeno na regenerační a posilující účinek. 

Nácvik správné techniky a procvičování pak umožňuje individuální cvičení v domácím prostředí.

Plavání formou 5 plavenek využily 3 členky  v plaveckých bazénech individuálně podle místa trvalého bydliště, 

aby plaváním nebo cvičením ve vodě posílily svoje svalstvo a zabránily tak dalšímu rozvoji nemoci.

 

 

8/ V úterý 5.12.2017 naše organizace uspořádala předvánoční posezení v počtu 25 členů. 

Zavzpomínali jsme na proběhlé akce v roce 2017 a nastínili ty důležité roku příštího. 

Poté jsme si při ochutnávce cukroví povídali a těšili se ze setkání s přáteli. 

Na závěr jsme si popřáli krásné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, spokojenosti a společných setkání. 

9/ Na první adventní neděli 3.12. se zástupci naší organizace na náměstí v Ústí nad Orlicí  zúčastnili vánočních trhů

Na stáncích prezentovali naše výrobky, informovali veřejnost o organizaci Roska a její činnosti.