INTEGRAČNÍ DEN – aneb: Jak se žije s postižením

26.09.2017 21:32

     INTEGRAČNÍ DEN – aneb: Jak se žije s postižením

    V úterý 26.9.2017 proběhlo na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí setkání neziskových organizací a poskytovatelů různých sociálních služeb zaměřené na prezentaci nabízených služeb. 

     Také naše organizace ROSKA Ústí nad Orlicí zde zájemce informovala o nemoci roztroušená skleróza a své činnosti pobočného spolku. Součástí programu byly soutěže pro děti i širokou veřejnost. Účastníci měli možnost vyzkoušet si, jak se žije osobám se zdravotním postižením např. při chůzi se slepeckou holí, jízdou na invalidním vozíku nebo ve speciálním oblečku, kde mohli zjistit, jak obtížný je pohyb seniorů. 

     V průběhu celého dne probíhala kulturní vystoupení samotných klientů různých organizací. Integrační den byl zajímavý a vydařil se. 

     Za výpomoc na ID děkuji Jarmile Ptáčkové, Janě Jarošové, Olině Jedličkové a Lídě Špinlerové.

     Hana Pauková